Стратегия за ВОМР и Устав на МИГ Поморие


Пълна информация относно действащия устав и одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Поморие може да се намери в раздел "За Проекта".